GOTECHNOLOGY – Gorzowski Ośrodek Technologiczny w rejestrze służący przejrzystości.
Kontakt: +48 95 722-53-84 - E-mail: biuro@gotechnology.pl