loading

It is a long-established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Contacts
Klub Młodego Wynalazcy zlokalizowany na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Stanowicach prowadzi działalność od stycznia 2014 r. Celem utworzenia Klubu jest budowa zespołu laboratoriów umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych. Zajęcia prowadzone w formie laboratoriów pozwalają dzieciom i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (gimnazja i szkoły średnie) na samodzielne prowadzenie doświadczeń, tematycznie związanych z programem nauczania. Obecnie w ramach Klubu Młodego Wynalazcy funkcjonuje laboratorium: fizyko-chemiczne, energii odnawialnej, elektroniczne i cybernetyki, biologiczno-chemiczne wraz ze specjalistycznymi pracowniami genetyki i roślinnych kultur in vitro oraz laboratorium dla dzieci młodszych. Realizowany w ten sposób projekt stwarza młodzieży niepowtarzalną możliwość czerpania wiedzy i nabywania praktycznych umiejętności od doświadczonej kadry laboratoryjnej. Projekt został zrealizowany w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego, 2.4. Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 2007 – 2013.