loading

It is a long-established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Contacts
Centrum Transferu Technologii Środowiskowych utworzone zostało z myślą o przedsięwzięciach związanych z badaniami i wdrażaniem technologii środowiskowych w tym związanych z elektromobilnością przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Głównymi obszarami działalności Centrum są: wyszukiwanie innowacyjnych technologii w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi, prowadzenie badań i prac rozwojowych prowadzących do komercjalizacji nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii środowiskowych. Projekt Rozbudowa Parku Naukowo-Przemysłowego o funkcje Centrum Transferu Technologii Środowiskowych zrealizowano w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego, 2.4. Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2007-2013.