loading

It is a long-established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Contacts
Projekt: “Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw”. Projekt realizowany w ramach RPO – Lubuskie 2020. Oś 1. Gospodarka i innowacje. Działanie 1.2. Rozwój przedsiębiorczości w latach 2019-2023. Wartość projekty: 13 357 618,87 zł Projekt wpisuje się w Lubuskie inteligentne specjalizacje, w tym: RIS Innowacyjny Przemysł oraz RIS Zielona Gospodarka. RIS Innowacyjny Przemysł Inkubator jest skierowany w stronę przedsiębiorstw działających w następujących specjalizacjach:
    • Przemysł ICT, obejmujący inteligentne media, Internet Rzeczy, inteligentne technologie przemysłowe, zabezpieczenie wrażliwych danych,
    • Przemysł metalowy, motoryzacyjny, wydobywczy i energetyczny, obejmujący innowacyjne rozwiązania w tym zakresie.
W projekcie został wdrożony pakiet nowych usług prorozwojowych z zakresu Przemysłu 4.0, który jest ukierunkowany w szczególności na nowe technologie w tym Smart Cities, procesy technologiczne, procesy logistyczne, inteligentne technologie, ICT oraz ekoinnowacje – zgodnie z charakterystyką głównej grupy docelowej. Są to obszary wymagające szczególnego wsparcia dla młodych firm, które chcą przetrwać na rynku i wypracować przewagę konkurencyjną.