loading

It is a long-established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Contacts
Przedmiotem Projektu: “Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” grantowego nr RPLB.01.02.00-08.0001/2 Dz. 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Bon na innowacje, jest udzielenie wsparcia w postaci bonów na innowacje, lubuskich przedsiębiorców MŚP, na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i doradczych. Projekt realizowany jest od 2019 r. Dotychczasowa wartość świadczonych przez GOT PNP Sp. z o. o. wynosi 2.200.000,00zł. MŚP uzyskają dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych, naukowych i biznesowych oraz możliwość zastosowania ich we własnej praktyce gospodarczej. Transfer wiedzy i doświadczenia ze sfery B+R, oraz okołobiznesowej, powoduje pobudzenie potencjału innowacyjnego i podniesienie konkurencyjności MŚP. Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. zrealizował dla dwudziestu dwóch firm kompleksową usługę w zakresie:
  • przeprowadzenia prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
  • wdrożenia nabytych prac B+R,
  • opracowania lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
  • doradztwa w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
  • uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
  • doradztwa w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
  • doradztwa w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych,
  • doradztwa w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.