Stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości

Projekt: “Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw”. Projekt realizowany w ramach RPO – Lubuskie 2020. Oś 1. Gospodarka i innowacje. Działanie 1.2. Rozwój przedsiębiorczości w latach 2019-2023. Wartość projekty: 13 357 618,87 zł Projekt wpisuje się w Lubuskie inteligentne specjalizacje, […]

Profesjonalizacja GOT PNP Sp. z o. o.

Projekt “Profesjonalizacja Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego w celu wdrożenia proinnowacyjnego modelu usług wsparcia dla MŚP”. Projekt realizowany w ramach RPO – Lubuskie 2020. Oś 1. Gospodarka i innowacje. A3. Działanie. Dz. 1.2. Rozwój przedsiębiorczości w latach 2016-2019. Wartość projektu: 778789,00zł. Projektem wsparcia służącego przygotowaniu przez IOB, jaką jest GOT, nowych usług a także nowego […]